EU tappar konkurrenskraft – Läs senaste rapporten
För nio år sedan enades EU:s stats- och regeringschefer om den så kallade Lissabonstrategin för att på bred front stärka regionens konkurrenskraft i förhållande till övriga världen. Men enligt en bred undersökning bland en ansenlig andel av beslutsfattare inom det svenska näringslivet har Europas konkurrenskraft emellertid inte förbättrats påtagligt. Man saknar en tydlig strategi för framtida tillväxt och jobbskapande.

Deloitte, Företagarna, Manpower, SEB och Svenskt Näringsliv har med hjälp av sina nätverk genomfört en unik undersökning avseende Europas konkurrenskraft med drygt 2 000 beslutsfattare inom svenska bolag. Det är inte någon optimistisk syn på konjunkturen som framträder. Var tredje beslutsfattare planerar att reducera arbetsstyrkan ytterligare under innevarande år.

När det gäller förväntad långsiktig tillväxt rangordnas Europa i undersökningen efter såväl Sydamerika som Nordamerika. Högst upp på listan hamnar Afrika och längst ned hamnar Asien. Den europeiska konkurrenskraften väntas med andra ord vara svag även efter det att konjunkturen väntas vända upp inom ett par år. Önskemål om att minska bidragen till EU:s regional- och jordbrukspolitik rankas högst när beslutsfattarna anger vad som är viktigast att förändra inom EU under de närmaste fem åren. På andra plats hamnar önskemål om att effektivisera och förbättra EU:s inre marknad. Hela rapporten ”Europas konkurrenskraft” kan du hämta hem genom att följa källänken nedan till Deloittes hemsida.

Källa: Europas konkurrenskraft (Deloitte AB)