Esmerk utökar nyhetsbevakningen av östra Europa
Esmerk meddelar att de utökar och fördjupar sin bevakning av viktiga marknader i öst. Med hjälp av fler analytiker som bearbetar fler källor kan Esmerk nu erbjuda en skärpt bevakning av Polen, Tjeckien, Rumänien och Grekland. Nyheter av strategisk betydelse levereras också från Turkiet, Serbien, Kroatien, Makedonien och Albanien.
Den skärpta bevakningen av östra Europa är ett led i förstärkningen av Esmerks strategiska omvärldsbevakning på global basis.

Källa: Esmerk Information