Esmerk fortsätter utöka sin globala omvärldsbevakning – tjänsterna täcker nu 127 länder
Som en del av den pågående expansionen av sina tjänster inom global omvärldsbevakning, meddelar Esmerk att man breddar sin bevakning genom att lägga till källor från ytterligare hela tjugo länder.
Esmerk, ett dotterbolag till finska Sanoma WSOY, utökar sin globala bevakning genom att lägga till lokala källor från ytterligare tjugo länder, främst från Mellanöstern. I Esmerks tjänster inom strategisk omvärldsbevakning ingår därmed numera källor från 127 länder. De senaste källorna kommer från Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. För första gången bevakas även källor från Kambodja, Cypern, Island, Laos, Malta och Ukraina.

“Det här är det senaste steget i en treårig utvecklingsplan som påbörjades år 2002”, säger Derek Cox, VD för Esmerk Group. Totalt producerar vi över 350 000 engelskspråkiga referat per år fr??n källor på 29 olika språk och härmed får våra kunder dagligen tillgång till information från nära 130 marknader.
Vi planerar ytterligare investeringar de närmsta månaderna”, fortsätter Cox, “men i slutänden handlar det aldrig om volym eller antalet källor. Vårt mål är och har alltid varit att leverera skräddarsydda lösningar för omvärldsbevakning, som garanterar att slutanvändarna kontinuerligt får den information som de behöver.”

Sedan utvecklingsplanens start i början av 2002 har Esmerk ökat sina intäkter med över 20%. Esmerk har nio kontor globalt och företaget tillhandahåller skräddarsydd omvärldsbevakning för betydande bolag i hela världen.

“Vi har upplevt två år med kraftigt ökad omsättning på en marknad som generellt anses tämligen trögrörlig och vi levererar omvärldsbevakning till allt fler företag på Fortune’s lista över den 500 största företagen. Stegringen har varit ännu större på de marknader som vi har satsat allra mest. I exempelvis UK och Frankrike ökade omsättningen med 36% resp. 15% i jämförelse med föregående år.
Vi kommer att göra ytterligare tillkännagivanden angående försäljningsökning och marknadsföringsinsatser under första halvåret av 2004″, säger Derek Cox som avslutning.

Den utökade nyhetsbevakningen från Mellanöstern kommer att vara Esmerks kunder tillhanda från och med början av februari. Kontakta Esmerk för mer information om de nya källorna och deras tjänster.

Källa: Esmerk Information AB