Ericsson och Reuters: Nyheter via WAP mobiltelefoni
Ericsson och Reuters har startat ett gemensamt projekt för leverans av finansiella marknadsnyheter och data till de senaste WAP mobiltelefonerna. Ericsson står för den tekniska biten medan Reuters står för nyheter och marknadsdata samt introduktionen till kunderna i den finansiella sektorn. Projektet kommer att starta i London och Frankfurt och andra viktiga finansiella center och kommer initialt att involvera ettusen användare inom den finansiella sektorn.
Sources : Ericsson