EoExchange hjälper amerikanskt pressklippsföretag med agentteknologi
Samtidigt som EoExchange lanserar sin nya EoMonitor Intelligence Gathering Service, meddelar man att det amerikanska pressklippsföretaget Luce Online (www.luceonline.com) med anor ända från 1888, använder tekniken bakom EoMonitor.
Luce Online har valt denna agentteknologi för sin nya tjänst CyberClipping (www.cyberclipping.com) som är en Internetbaserad mediabevakningstjänst. CyberClipping är en betaltjänst där Luce Online tar steget till “e-clippings” efter att under 112 år (www.lucepress.com) arbetat med traditionell pressklippsverksamhet utifrån bevakning av tryckta media. “Vårt samarbete med EoExchange låter oss hålla samma kvalitetsnivå och service vid bevakning av Internet/online-press och gör att våra kunder kan reagera på pressbevakningen i realtid”, säger Kelly B. Schmitt, vice president på Luce Online.

Källa: EoExchange