Enterprise Knowledge Platform med BrainEKP ordnar och snabbar upp företags kunskapsflöden
Företaget TheBrain Technologies förhandsintroducerar nu deras kommande produkt kallad BrainEKP, som kommer att lanseras fullt ut under den internationella Knowledge Management mässan KMWorld 2001 den 30 oktober -1 november i Santa Clara, USA.
Produkten BrainEKP skall enligt företaget vara en lösning på vad man kallar ”kunskapskrisen” i företag, där problemen är följande: -det finns väldigt många olika informationskällor spridda runt om i organisationen, -med lika många olika användargränssnitt till alla dessa källor, -alla avdelningar har skapat mängder av dokument men de går inte att finna när de behövs, -avsaknad av en standard för att hitta och återanvända organisationens kunskap. Sammantaget finns idag ett enormt behov av tillgång till den organisatoriska kunskapen, men samtidigt är dagens system svårhanterliga och ett problem för att tillfredställa dessa behov. Det ??r detta som man vill råda bot på med BrainEKP.

Källa: TheBrain Technologies