Eniro väljer Comintell KXC för sin omvärldsportal
Comintell meddelade idag att Eniro har implementerat Comintell Knowledge Xchanger (KXC) som plattform för sin koncerngemensamma omvärldsportal på intranätet. Under våren 2004 inbjöds flera företag till en upphandling där valet till slut föll på Comintell.

”Comintell Knowledge XChanger kan hantera information från många olika källor på ett unikt sätt, vilket gör att vi kan använda vår tid till att analysera omvärldsinformation snarare än att leta efter den. Vi vill kunna skapa en gemensam syn på omvärlden och upptäcka varningssignaler tidigt, så att vi hinner agera i tid på marknaden.”, säger Mats Törnström, analyschef på Eniro.

”Eniro är det ledande sökföretaget i Norden och vet därför precis vad de vill kunna göra med sina egna sökverktyg,” säger Jesper E. Martell, VD på Comintell AB. ”Det är ett högt betyg åt Comintell att vi i hård konkurrens lyckats motsvara Eniros förväntningar”, fortsätter Jesper.

Eniro är ett ledande sökföretag på den nordiska mediemarknaden. Syftet med Eniros omvärldsportal är att samla intern, egenproducerad, marknadsanalys tillsammans med externa nyheter och rapporter på en plats. Omvärldsanalysen från systemet kommer att levereras till ledningsgruppen, produktchefer och säljledning. De blir automatiskt notifierade när det finns ny, relevant information.

Källa: Comintell AB