Eniro slutför förvärvet av norska Findexa
Sökföretaget Eniro har idag tillträtt aktierna i norska Findexa. Genom förvärvet av Findexa stärker Eniro sin position inom lokala sökningar i Norden. Eniros befintliga norska verksamhet slås samman med verksamheten i Findexa varvid det sammanslagna Eniro Norge får erbjudanden inom katalog, Internettjänster, mobiltjänster och nummerupplysning. Förvärvet av Findexa kommer ytterligare att stärka Eniros ställning som ett ledande sökföretag på den nordiska mediemarknaden. Den sammanslagna Enirokoncernen kommer att ha starka positioner i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen.

”Det är med glädje jag konstaterar att förvärvet är fullbordat och jag kan välkomna Findexas alla medarbetare och kunder till Enirokoncernen. Jag har stora förhoppningar om att de olika verksamheterna ska kunna lära av varandra och skapa mervärde genom tillämpning av best practice. Samordningsarbetet påbörjas omedelbart och kommer att ledas av Eniro Norges nya vd, Wenche Holen, som jag har stort förtroende för”, kommenterar Tomas Franzén, vd och koncernchef i Eniro.

Källa: Eniro