Endagsseminarie om omvärldsbevakning i mars
I Stockholm den 8 mars 2005 anordnar Sveriges Informationsförening ett seminarie med namnet “Omvärldsbevakning – förbättra organisationens uppmärksamhet”.
Föreläsning med praktiska tips och teori kommer att hållas av Sven Hamrefors samt deltagarna kommer aktivt att kunna deltaga i diskussionerna. För mer information och anmälan kontakta Sveriges Informationsförening.

Källa: Sveriges Informationsförening