Encyclopædia Britannica nu gratis!
Världens mest berömda och äldsta referensbibliotek, Encyclopædia Britannica, är nu gratis i full text på Internet. Britannicas första utgåva kom i 100 delar från 1768 till 1771 i Edinburgh, Scotland. I samband med att man meddelade att Britannica.com blir ett fristående bolag släppte man alltså även den överraskande nyheten att materialet nu är tillgängligt fritt på Internet. De tryckta och CD versionerna finns dock kvar att köpa även i fortsättningen (kan köpas på www.EB.com).
Beslutet att ge gratis tillgång till detta värdefulla material fick dock omedelbart andra mindre angenäma konsekvenser eftersom deras webbplats inte klarade av det enorma tryck som den utsattes för av alla som ville söka i materialet. OBSERVERA att det därför för nuvarande är mycket svårt att nå deras webbserver, och den även periodvis varit helt stängd för underhåll. Om du ej kommer fram så försök senare.
Sources : Encyclopædia Britannica