“En föränderlig medievärld” – ny rapport om mediatrender som kan hämtas gratis
Om du är intresserad av trender inom mediavärlden skall du läsa Teldoks nya rapport (nr 141) som kallas ”En föränderlig medievärld – teknik, ekonomi och journalistik”. Rapporten kommer i en tryckt version under juni månad men kan redan nu laddas ner gratis (i Adobe Acrobat pdf-format) från Teldok, se källadressen nedan.
Rapporten syftar till att skildra på vilket sätt ”mediernas ekonomiska grundvalar, (deras) teknik samt människors mediebeteende förändras samt de samhälleliga konsekvenserna av dessa förändringar”, och handlar om hur nya medieformer, nya ägare samt nya yrken får en större plats i mediesamhället år 2004.
Rapportens författare är Börje Alström, docent Mitthögskolan, Nils Enlund, professor KTH Medieteknik, Lowe Hedman, professor medie- & kommunikationsvetenskap Uppsala universitet och Håkan Hvitfelt, professor inom journalistik Stockholms universitet.

Källa: Teldoks rapport nr 141 (pdf-fil)