Effektiva omvärldsbevakningssystem?
Institutionen för data- och systemvetenskap, KTH/Stockholms universitet Campus IT-universitetet i Kista meddelar idag om en ny magisteruppsats med titeln ”En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg” som tar sikte på ”omvärldsbevakningssystemen” i betydelsen digitala agenter för omvärldsbevakning. Magisteruppsatsen har studerat sju svenska system och funnit stora skillnader när det gäller funktionalitet och träffsäkerhet. Rapporten tar dock inte ställning till vilket system som är bäst – vilket system man väljer beror på vilka krav man ställer. De undersökta systemen kommer från Aitellu, Affärsdata, Agent25, Findagent, Infopaq, Observer och Retriever. Undersökningen är gjord av Daniel Nyhlén och Thomas Sand – två studenter i data- och systemvetenskap på Campus IT-universitetet i Kista. Du kan nu ladda ner och läsa hela rapporten via länken nedan.

Källa: ”En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg” (PDF-fil)