Effektiv Internetbevakning
Den 8 februari i Stockholm håller Dataföreningen Kompetens, Intelliwell och NGM (New Growth Market) ett kostnadsfritt seminarium med syfte att ge deltagarna en djupare förståelse för hur Internet kan utnyttjas som en kvalificerad informationskälla. Talare är David Lerdell, Lerdell Investigations AB, Mats Wilhelmsson, NGM samt Fredrik Forssberg, Intelliwell AB. Konferensen avhandlar bl.a. programpunkterna ”Modern omvärldsbevakning”, ”Betydelsen av Internet som informationskälla”, ”Hur man finner och använder källor”, ”Att kartlägga sitt bevakningsbehov” och ”Praktiska erfarenheter; En kund berättar hur Internetbevakning har effektiviserat NGM-börsens arbete”. För mer information och anmälan se länk nedan.

Källa: Effektiv Internetbevakning (Dataföreningen)