e-biz-report om B2B e-business
Tips för de som arbetar med e-business: Ladda ner och läs en sammanfattning av Delphi Groups senaste studie om B2B (Business-to-Business) e-business. Rapporten ser på attityder, “best practices” och beteenden som utmärker de ledande inom e-business implementering.
Sources : Delphi Group