Dubblerad branschtäckning för internationell affärsinformation – nu 600 branscher
Hoovers meddelar att de designat om och vidareutvecklat sin onlinetjänst Hoover’s Online (www.hoovers.com).
Nyheterna är framförallt en fördubblad branschtäckning från 300 till nu 600 branscher samt nya kraftfulla navigerings- och sökmöjligheter på sajten.
Hoovers är idag en av de största inom onlinebaserad internationell affärsinformation med en databas innehållande ca 12 miljoner företag, varav mycket djupgående information finns om världens 22000 ledande företag. Följ länken nedan för mer information om Hoovers.

Källa: Hoover’s Online