DSI AB – Intelligence & Recruitment
Info om företag i branschen:
– Ett för många helt nytt svenskt företag i BI branschen är företaget DSI, Dahlgren & Siegel International, som arbetar med “Intelligence & Recruitment”. DSI AB är ett av få företag i världen som är nischade på internationell rekrytering av BI personer. VD för företaget är Marie Dahlgren.
Sources : DSI AB