Drax köper “Knowledge management” bolag
Drax Holding AB (publ) meddelar idag att de köper 100% av aktierna i bolaget Rehn Datautbildning AB (www.rehn.se). Rehn införlivas i ett av Drax största dotterbolag, Dicom (www.dicom.se). Rehn är verksamt inom området “Knowledge Management” och levererar utbildning, handledning, utveckling och support. Dicom är specialiserat på att öka konkurrenskraften hos reklam- webb och PR-byråer. Detta sker med hjälp av kunskaper inom IT och förståelse för hur kunskapsföretag inom marknadskommunikation arbetar. – Förvärvet av Rehn innebär att vi ökar tempot i vår satsning på e-learning. Fokus för vår “Knowledge management” grupp kommer vara att skapa flexibla och kostnadseffektiva lösningar som på rätt sätt kombinerar traditionellt lärande med e-learning säger Tage Lundberg, VD i Dicom.

Källa: Drax Holding