Drax förvärvar Bengt Wahlströms företag ExplaChange
SBI-noterade Drax Holding AB (publ) skrev nyligen avtal om förvärv av samtliga aktier i ExplaChange AB. Förvärvet sker genom en riktad emission där företagets nuvarande ägare erhåller aktier i Drax Holding. Under år 2000 beräknas Explachange omsätta 5 Mkr SEK. ExplaChange leds av Bengt Wahlström och arbetar med trendbevakning och omvärldsbevakning. Grunden i företaget består idag av fem konsulter.
Sources : Läs mer om Explachange