Drax-bolaget Affärskraft stärks med eget affärsområde för omvärldsanalys
Drax Holding AB slår nu samman sina dotterbolag Affärskraft Sverige AB (www.affarskraft.se) och ExplaChange AB genom att integrera ExplaChanges verksamhet i verksamhetskonsultföretaget Affärskraft. Att tillföra Affärskraft kompetens och ett brett utbud inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys, ska ses som ett led i att stärka företagets roll som värdeskapande partner för sina kunder meddelar företaget.
ExplaChange erbjuder bl.a. framtidsseminarier, skräddarsydda bevakningsplattformar för kundernas webbaserade intranet samt trendanalys och konsultation kring framtidsstrategi. Grundare och VD i ExplaChange är Bengt Wahlström som nu kommer att ansvara för utvecklingen av affärsområdet inom Affärskraft.
”Omvärldsanalys har blivit en allt viktigare del av ett företags strategiska beslutsunderlag. I en värld där allt sker i ett accelererande tempo, blir det mer och mer problematiskt att identifiera hot och möjligheter på marknaden. Då är de kunskaper och den långa erfarenhet som ExplaChange tillför oss, en viktig resurs för våra kunder”, säger Peter Eklund tf VD på Affärskraft.

Källa: Drax Holding