Docere lanserar trendguide om hur Tid & Upplevelser påverkar konsumenter
Docere Intelligence presenterar en ny trendguide, Tid & Upplevelser, som visar hur ett allt större fokus på upplevelser påverkar konsumenternas tidsuppfattning och att tidsaspekten blir allt viktigare för den som vill skapa upplevelser för sina kunder.
Trendguiden syftar till att ge både överblick över området, aktuella exempel på företeelser samt praktiska tips av Doceres branschanalytiker.
”Frågor om upplevelsefokus och tidsuppfattning är givetvis intressant att reflektera över för den enskilda individen, men kanske ännu mer för företagen. De företag som kan skapa upplevelser för sina kunder eller hjälpa dem att spara tid, kommer ha stora konkurrensfördelar i framtiden”, säger Joakim Norén, trendanalytiker på Docere.
Trendguiden kan köpas i form av en rapport med tillhörande egen hemsida (se källänken nedan) som uppdateras med tillhörande relevanta nyheter och artiklar.

Källa: Tid & Upplevelser (Docere Intelligence)