Docere håller gratis seminarium på temat “Omvärldsanalys för affärsplanering och strategiskt tänkande”
Docere Intelligence meddelar att den 11 april 2002 anordnar man ett frukostseminarium om ”Omvärldsanalys för affärsplanering och strategiskt tänkande”.
Där kommer man att behandla frågan hur man säkerställer en affärsplaneringsprocess som tar hänsyn till den turbulenta omvärld vi lever i. Vid seminariet kommer bland annat Terrence Brown, Prefekt vid Stockholm School of Entrepreneurship att prata om ”Den nya Affärsplaneringsprocessen”, State of the art vad gäller modern affärsplanering. Frukostseminariet är gratis och hålls i Stockholm. För mer information och anmälan följ källänken nedan.

Källa: Frukostseminarium (Docere Intelligence)