Docere håller gratis frukostseminarier om omvärldsanalys
Docere Intelligence meddelar att de kommer att hålla två gratis frukostseminarier om omvärldsanalys under juni månad.
Först ut den 7:e juni 2001 kommer frukostseminariet kallat “Den intelligenta organisationen” som handlar om att säkerställa en kontinuerlig och strukturerad omvärldsbevakning i en organisation. Sedan den 19:e juni 2001 hålls det andra frukostseminariet under rubriken “Lär dig tolka omvärlden” som avhandlar
hur man kan utveckla sin analytiska kompetens. Docere håller själva föredragen under dessa frukostseminarier, som pågår mellan klockan 08.00 till 10.00. För medverkan kontakta Docere Intelligence.