Docere Futurum betraktar framtidens kundrelationer
Notis: Docere Intelligence lanserar nu ett koncept med namnet ”Docere Futurum”. Syftet är att exploatera viktiga områden utifrån ett framtidsperspektiv. Idén är att deltagande företag skall få gedigna insikter om hur området är på väg att förändras. Insikterna skall kunna användas för affärsutveckling, strategiarbete, verksamhetsutveckling etc. Den första Docere Futurum heter ”Kundrelationer i framtidskikaren” där syftet är att fördjupa kunskapen om hur kraven på kundrelationer kommer att utvecklas framöver. Docere kommer att hålla ett informationsmöte den 7/4 om Docere Futurum. För mer information och anmälan kontakta företaget.

Källa: Docere Intelligence