Docere först med webbaserad Business Intelligence utbildning
Omvärldsanalysföretaget Docere Intelligence (www.docere.se) meddelar att man nu under våren 2000 haft 20 studenter från olika delar av världen som deltagit i företagets nya webbaserade utbildning för omvärldsanalytiker. Kursen har t ex attraherat deltagare från Kina, Estland, Tjeckien och Nederländerna.
“Vår kurs är den enda webbaserade utbildningen i omvärldsanalys i världen. Fördelen med e-learning är kostnadseffektiviteten, bekvämlighet, flexibiliteten när det gäller innehållet och möjligheten att ha deltagare från olika delar av världen. Vi kommer att fortsätta att satsa på denna form av utbildning. Under höstterminen kommer exempelvis kursens tvådagars seminarium att hållas i London” säger Tomas Hruska, utbildningsansvarig på Docere Intelligence AB. Doceres kurs är uppbyggd kring tre webbaserade multimedialektioner. Till detta medföljer kurslitteratur och kursen avslutas med ett tvådagars seminarium där elever och lärare möts.
Det råder ingen tvivel om att detta är en utbildningsform som kommer att öka mycket snabbt de närmaste åren, där svenska företag som Docere Intelligence kan vara med och konkurrera framgångsrikt på en global marknad. Andra aktörer är dock på ingående med egna webbaserade Business Intelligence kurser, som tex organisationen SCIP (www.scip.org) som lanserar sin populära kurs “CI 101” i en 12 modulers webbversion den 15 juni i samarbete med Michael Sandman från Fuld & Company som står för innehållet.

Källa: Docere Intelligence