Dialog utser ny högste chef
Roy M. Martin, Jr. heter den nye VD:n (CEO) på The Dialog Corporation som ersätter den tidigare chefen Pat Sommers som har slutat.
Dialog förvärvades tidigare i våras av amerikanska The Thomson Corp och ett chefsbyte var därför väntat. Roy M. Martin kommer själv närmast från ett företag i Thomson koncernen.
Dialog är en världens ledande leverantörer av informations- och databastjänster och har mer än 20000 kunder i 120 länder. Några av de mer kända onlinetjänsterna som företaget marknadsför i Norden är tex Dialog, Datastar och Profound.

Källa: Dialog Corporation