Dialog paketerar informationstjänster för företagsportaler och intranät
Informationsleverantören Dialog, ett Thomsonföretag, meddelar nu att man lanserar den nya informationstjänsten ”Dialog Portals”, som ska ge kunderna möjlighet att integrera affärskritisk information som nyheter, research, marknadsrapporter, finansiell, vetenskaplig, teknisk, läkemedelsinformation och alla annan tänkbar omvärldsinformation med global täckning direkt till företagsportal och andra intranätsl??sningar.

Dialogs målsättning med Dialog Portals är att erbjuda den mest omfattande innehållstjänsten för integration av affärsinformationstjänster i de vanligast förekommande företagsportalerna. Dialog Portals är från start direktanpassad till de nio vanligast förekommande företagsportalerna på marknaden. Dessa är ATG® Portal, BEA™ WebLogic Portal, Computer Associates® CleverPath Portal, IBM Websphere® Portal, Microsoft SharePoint™ Portal, Oracle® 9iAS Portal, Plumtree® Portal, Sun ONE Portal samt Vignette® Application Portal (f.d. Epicentric).

Den första versionen av Dialog Portals finns nu tillgänglig. Tjänsten byggs upp i moduler och är enligt Dialog mycket anpassningsbar. För mer information om Dialog Portals se länken nedan.

Källa: Dialog Portals