Dialog lanserar webbplatsen Info Pro
Med siten Info Pro Portal skapar Dialog en ny ingång till deras produkter och tjänster. Info Pro ger information om Dialogs produkter varvat med kringtjänster som kan anpassas till användaren. Vad man egentligen, i stort, gjort är att blandat in de egna produkterna i Netscapes portalmiljö och lanserat det som en “egen” portal.
Siten får ses som ett bra initiativ och är intressant för Dialogs befintliga kunder samt de som vill köpa information på “pay-per-document”-basis av Dialog. Däremot kan man i dessa sammanhang ifrågasätta allmänna tilläggstjänster som väder mm, samt framförallt eventuella branschnyheter som levereras av ett företag som själv är leverantör på samma marknad. Den redaktionella trovärdigheten är där av naturliga skäl obefintlig. Informationsleverantörer av olika slag brukar vara mycket noga med att hålla en tydlig kundprofil för att inte tappa anseende på marknaden, vilket i förlängningen bl.a. riskerar att driva befintliga och potentiella kunder till konkurrenterna istället. Info Pro:s nuvarande lösenordsskydd är dock ett effektivt och tillfredsställande sätt att göra det till en kundsite.

Källa: Dialogs Info Pro