Dialog lanserar helt ny professionell söktjänst
Informationsleverantören Dialog har lanserat den första versionen av nya ”ProQuest Dialog”-tjänsten som förenar databaserna Dialog & DataStar tillsammans och samtidigt förenklar tillgång och sökningar av deras omfångsrika innehåll.
ProQuest Dialog erbjuder ett mera intuitiv sökgränssnitt för sina slutanvändare kombinerat med sökningar baserat på ”relevancy, transparency, control and completeness” som man uttrycker det från Dialogs sida. Den första versionen vänder sig till informationsspecialister inom sektorerna läkemedel och biomedicin. Nästa version väntas i slutet av detta år och kommer att inkludera mer vetenskapligt, tekniskt och medicinskt innehåll. Ytterligare versioner kommer under 2011 för slutligen täcka allt innehåll från Dialog.

Källa: Dialog