“Den osynliga webben” – Konsten att hitta informationskällorna som sökmotorerna inte kan se
Begreppet ”den osynliga webben” (The Invisible Web) har kommit att få representera alla de informationskällor som vi inte kan nå via de vanliga sökmotorerna på Internet som t.ex. Evreka, Google, Alta Vista med flera. Informationskällornas så kallade ”osynlighet” avser alltså sökning från någon dylik allmän sökmotor och inte vid direkt access av en dylik informationskälla då de högsta grad är synlig för besökaren.
När det gäller Internetresearch så räcker det alltså inte att använda sina vanliga sökmotorer för att göra ett fullgott insamlingsarbete. Största problemet med dessa ”osynliga” källor är att du uppenbarligen måste känna till deras existens för att kunna utnyttja dem fullt ut. Detta är egentligen en teknisk effekt beroende på att sökmotorerna inte kan indexera innehållet i källornas databaser. Källorna i sig kan oftast hittas om man söker specifikt efter dem men alltså ej deras innehåll!
Om du arbetar professionellt med research på Internet och vill lära dig mer om hur ”den osynliga webben” fungerar så finns nu en nyutkommen bok som kan förklara detta och lite till för dig. Bokens titel är ”The Invisible Web: Uncovering Information Sources Search Engines Can’t See” och är skriven av Chris Sherman och Gary Price. Till boken hör också en egen webbsajt som förutom att i detalj beskriva boken också listar många användbara osynliga informationskällor. Även om du inte tänker köpa boken så kan det vara värt att besöka dess sajt Invisible-web.net.

Källa: Invisible-web.net