Den digitala informationsmängden ökar lavinartat
Informationshanteringsföretaget EMC presenterar idag resultatet av sin årliga undersökning, ”A Digital Universe Decade – Are You Ready?”, som utförts i samarbete med IDC. Underökningen visar att den mängd information som skapades under 2009 var hela 62 procent högre än 2008.

Trots lågkonjunkturen skapades totalt 800 miljarder gigabyte (0,8 zetabyte) data under året som gick. Under 2010 beräknas antalet filer, bilder, arkiv och andra informationsbärare växa 67 gånger och alla dessa data har ett behov att hanteras och skyddas. Trots den stora informationsökningen förutspås antalet personer som arbetar med IT endast växa 1,4 gånger, vilket tvingar företagens IT-chefer att hitta nya sätt att effektivisera hanteringen av information. Ett sätt kan vara att flytta sina resurser till så kallade privata molnmiljöer.

”Undersökningen av de årligt växande informationsmängderna visar tydligt att it-chefer världen över måste överge sina gamla sätt att hantera information och blicka framåt mot nya och mer effektiva metoder. Privata lagringsmoln kommer att vara en del av lösningen då det gör det enklare att hantera och säkra olika typer av information, både för privatpersoner och för företag”, säger Robert Ekström, Sverigechef på EMC.

Övriga resultat från undersökningen visar på att den mängd information som skapas varje år kommer att öka 44 gånger från 2009 till 2020, då alla former av media – TV, radio, och print – helt beräknas övergå från analog till digital form. År 2020 kommer mer än en tredjedel av all information som skapas varje år antingen att leva i eller passera genom molnet.

Källa: EMC Information Systems Sweden AB