Demoskop och Agent25 erbjuder skräddarsydda webbportaler för mediebevakning
Demoskop och omvärldsbevakningstjänsten Agent25 inleder ett samarbete för att erbjuda skräddarsydda webbportaler för heltäckande nyhetsbevakning och analys av massmedier.
”Hittills har det saknats en sådan kombination av snabb och heltäckande bevakning samt analys och rådgivning kring massmedier som vi nu gemensamt erbjuder. Vi räknar med ett stort intresse bland alla de företag och organisationer som behöver veta och förstå vad som sägs och skrivs om dem, deras produkter eller konkurrenter”, säger Johan Jakobsson på Demoskop.
”Våra och Demoskops tjänster kompletterar varandra på ett bra sätt. Tillsammans kommer vi att kunna ta nya andelar av den växande marknaden för omvärldsbevakning i Sverige”, säger Matti Palm på Agent25.
Erbjudandet från Demoskop och Agent25 består av en informations- och nyhetsportal för internt bruk innehållande en kombination av Demoskops tjänst f??r bevakning och analys av massmedier, MediaFocus samt Agent25:s automatiserade omvärldsbevakningstjänst som täcker nyhetsflödet på Internet. Resultatet syftar till att bli en helhetslösning med både en löpande snabb nyhetsuppdatering och en djupare analys och heltäckande massmediebevakning.

Källa: Demoskop