Demoskop fokuserar på omvärldsanalyser för att möta ökande kundkrav
Undersökningsföretaget Demoskop kommer nu att fokusera hårdare på konsulttjänster inom marknads- och samhällsanalys. Syftet är att möta ökande kundkrav på mer kvalificerade beslutsunderlag och ett bredare omvärldskunnande.
Demoskop arbetar med marknadsundersökningar samt opinions- och samhällsundersökningar. Tidigare tjänster kompletteras med mer kvalificerade analys- och konsulttjänster, samtidigt som driften av företagets anläggning för telefonintervjuer tas över av en samarbetspartner.

”Undersökningsbranschen har förändrats kraftigt de senaste åren, säger Demoskops VD Markus Uvell. De internationella aktörerna expanderar och satsar på standardisering och stordrift. Samtidigt ser vi ett ökande intresse för mer kvalificerade beslutsunderlag, där analysen blir viktigare och omvärldsperspektivet bredare.
-Det är inte möjligt att bedöma ett företags framtidsmöjligheter enbart med en traditionell marknadsundersökning, även omvärldsfaktorer måste vägas in. Ju bredare omvärldsperspektiv, desto bättre kan framtida hot och möjligheter förutses, påpekar Markus Uvell.”

Fokuseringen på konsulttjänster innebär bl.a. att driften av Demoskops intervjucentral i Stockholm tas över av Softcom, ett företag specialiserat på telefonintervjuer.

”Traditionella undersökningsföretag har sällan några större ambitioner att också vägleda kunden i beslut och genomförande. Vi vill ändra på detta, det är en självklarhet att som undersökare kunna ge distinkta råd och göra en självständig bedömning av kundens situation, säger Markus Uvell.”

Bland de tjänster Demoskop särskilt kommer att inrikta sig på finns omvärldsanalyser, kund- och konkurrentanalyser samt varumärkesutveckling.
Erbjudandet inom omvärldsanalys har också förstärkts genom att man rekryterat Henrik Sköld, som närmast kommer från omvärldsanalysföretaget Docere.
Markus Uvell rekryterades för ett år sedan till Demoskop från VD-posten på omvärldsanalysföretaget United Minds, i syfte att vidareutveckla Demoskops omvärldskunnande. Den förändring som nu genomförs är ett led i detta.

Källa: Demoskop