Deltag i gratis online-seminarium om strategier för BI-funktioner
Det går nu att anmäla sig till online-seminariet “Growing the CI Function Within Your Organization” som hålls nu den 7 augusti 2002.
Seminariet leds av Richard MacRae från Mc3 Intel, och kommer att visa på hur man genom en kombination av långsiktiga strategier och mer kortsiktiga taktiskt/operativa aktiviteter, kan utnyttja Business/Competitive Intelligence funktionen på bästa sätt i en organisation.
Seminariet “Growing the CI Function Within Your Organization” arrangeras av företaget Inmagic som även kommer att presentera IntelliMagic, som är en produkt för webbaserad market intelligence. För mer info och anmälan följ länken nedan.

Källa: “Growing the CI Function Within Your Organization” (Inmagic)