Delphion utökar patentinformationen
Delphion, tidigare IBM Intellectual Property Network, och en av världens främsta källor till patentinformation meddelar nu att användare av Delphion patent-research har tillgång till flera helt nya tjänster som t.ex. kan ge information om amerikanska patentansökningar redan innan patent är beviljat. Med denna nya information kan man, förutom att på ett tidigare stadie hålla koll på företags och konkurrenters patentaktiviteter, hitta information om uppköpskandidater eller hitta företag vars teknologi man kan licensiera mm.
Patent är generellt en enorm källa till information om företag och deras strategier och produkter. Delphion levererar patent information om företag i USA, Europa, Japan mfl länder. Följ källänken nedan för mer information.

Källa: Delphion Inc.