Databasen Kemiska Ämnen nu även åtkomlig via webben
Prevents verktyg KEMISKA ÄMNEN, som sedan tidigare finns som cd-rom har nu kommit i ny upplaga, 9:0. I samband med det har även en webbversion 2003:1 tagits fram. Verktyget beskriver hälsofarlighet och hur man skyddar sig och hanterar kemiska ämnen.

KEMISKA ÄMNEN är avsett för producenter, användare och avsändare av kemiska produkter/ämnen, och kompletteras ständigt med nya ämnen, nya fakta och bestämmelser. Den nya versionen 9:0 har utökats med ett stort antal nya ämnen, namn, uppgifter, författningar och EG-författningar.
Den nya upplagan av KEMISKA ÄMNEN har genomgått en omfattande revidering med hänsyn till ändringar i myndigheters föreskrifter som rör kemiområdet, EU-direktiv samt stora förändringar i regelverken inom farligt gods område väg, järnväg, flyg och sjö.

För mer information och prisuppgifter om KEMISKA ÄMNEN i webbversionen följ källänken nedan.

Källa: Kemiska Ämnen