Databas med nyheter och research inom metallindustrin nu tillgänglig i informationstjänst
Thomsonföretaget Dialog meddelar nu att de inkluderat en ny databas kallad ”MetalBase” riktad till användare inom globalt verksamma metallbranscher.
Databasen MetalBase innehåller nu vid lanseringen över 316 tusen dokument och är nåbar via Dialogs informationstjänster. Innehållet omfattar t.ex. artiklar och rapporter från internationella publikationer mm fokuserade på metall- och närliggande branscher inklusive aluminium, stål och järn.

Källa: Dialog