DACIS – Uppdaterad tjänst för försvars- och rymdindustrin
Företaget InfoBase Publishers meddelar att deras världstäckande Business Intelligence onlinetjänst DACIS (Defense/Aerospace Competitive Intelligence Service) nu finns i en kraftigt uppgraderad version. DACIS är en informationstjänst för försvars- och rymdindustrin, och innehåller t ex information om mer än 1500 rymdprogram omfattande kontrakt, kunder, huvud- och underleverantörer mm.
Fullständig tillgång till DACIS (inkluderande tjänsten DM&A, Defense Mergers & Acquisitions) kan fås gratis under två veckor för utvärdering.

Källa: InfoBase Publishers, Inc.