Cybernetics håller gratis seminarium om Business Intelligence
Svenska företaget Cybernetics meddelar att de den 10 oktober i Solna håller ett kostnadsfritt seminarium på temat “Business Intelligence betydelse vid globalisering och integrering”.
Seminariet fokuserar bl.a. på Tarkett Sommer som bildades genom en sammanslagning av en tysk-svensk och en fransk golvtillverkare, och ser sig nu som ett sant europeiskt företag. För att följa utvecklingen och styra densamma under processen har lösningar från Cybernetics används. Lennart Nilsson, konsult på Cybernetics, ger under seminariet sin syn på vikten av effektiva business intelligence-lösningar vid globalisering och integrering.

Källa: BI betydelse vid globalisering och integrering (Cybernetics)