Coreport lanseras i Sverige
Företagsportalen Coreport lanseras nu även i Sverige, efter att tidigare i augusti ha lanserats i USA och alldeles nyligen i England. Bakom produkten står det svenskgrundade företaget Corechange. Marknaden för företagsportaler beräknas enl Merrill Lynch till mer 120 miljarder kr om tre år.
Sources : Corechange