Cooperative Intelligence stärker personliga nätverk och ger bättre informationskällor
Lästips: Ellen Naylor har nyligen skrivit en artikel om ”Cooperative Intelligence” som ett svar på dagens kraftigt ökande betydelse och tillit till sekundära informationskällor (huvudsakligen internetbaserade) på bekostnad av primära informationskällor som direkt kontakt med olika personer som sitter på eftersökt kunskap/information. Cooperative Intelligence är förenklat beskrivet ett personligt nätverkande där man uppriktigt hjälper andra och i förlängningen ger dem incitament att hjälpa dig på ett sätt som annars oftast inte görs. Läs hela artikeln via källänken nedan.

Källa: Cooperative Intelligence