Competitive Intelligence in the Online World
Enligt uppgift blir denna konferens i Kina världens största inom området omvärldsanalys/business
intelligence/market intelligence/competitive intelligence. Evenemanget omfattar flera konferenser i flera städer och riktar sig till såväl praktiker som akademiska deltagare. Mer information och anmälan görs på www.nobellearning.ch