Comintell lanserar ny produkt för online-undersökningar
Comintell lanserade idag en ny produkt som man kallar ”Comintell Web Survey 1.0”. Med denna programvara ska kunderna enkelt kunna skapa sina egna online-undersökningar, allt från enkla ”Dagens Fråga”-mätningar till mer avancerade marknadsundersökningar.

“Webbaserade enkätundersökningar är ett oerhört snabbt och kostnadseffektivt sätt att undersöka och analysera vad ens målgrupp tycker. Med Comintell Web Survey kan våra kunder dessutom hantera all denna känsliga data själva på ett säkert sätt.”, säger Jesper Ejdling Martell, VD på Comintell.

Comintell Web Survey 1.0 är ett webbaserat verktyg där du skapar egna enkätfrågor och svarsalternativ samt utformar din undersökning, låter respondenter svara via webben, och direkt sammanställer och analyserar svaren med en exportfunktion till Microsoft Excel för vidare analyser.

“Vi har länge använt webbaserade enkäter som en del av våra informations­behovsanalyser och användarundersökningar. Verktyget har visat sig vara så pass effektivt att vi nu beslutat oss erbjuda det för våra kunders eget bruk.”, säger Malin Eriksson, produktchef på Comintell.

För mer information om enkätundersökningsverktyget Comintell Web Survey kontakta Comintell (se länk nedan).

Källa: Comintell Nordic AB