CMA förvärvar Askus undersökningsverksamhet
Linköpingsföretaget CMA – Centrum för Marknadsanalys AB satsar i lågkonjunkturen och tar över Askus Consultings undersökningsverksamhet. CMA blir därmed en starkare aktör på undersökningsmarknaden och Askus Consulting renodlar sin huvudaffär till strategi- och verksamhetsutveckling.
Sedan starten 1995 har undersökningsföretaget CMA levererat strategiska beslutsunderlag inom tjänsteområdena medarbetar-, kund- och marknadsanalys. Genom affären etablerar sig CMA i Stockholm och får samtidigt ett nära samarbete med managementkonsultföretaget Askus Consulting. Askus grundades 1986 och har sin kärnverksamhet inom strategi- och verksamhetsutveckling. Som stöd för konsultverksamheten har Askus under åren byggt upp en egen omfattande undersökningsverksamhet med en inriktning snarlik CMA:s.

”CMA och Askus kompletterar varandra på ett optimalt sätt, säger CMA:s vd Henrik Brandes. Vi stärker vårt erbjudande ytterligare genom en kompletterande kundbas, samt genom att kombinera CMA:s storlek och effektiva processer med Askus strategikompetens och marknadsnärvaro i Stockholm.”

Askus huvudägare blir som en följd av samgåendet delägare i CMA och det sammanslagna bolaget beräknas 2009 att omsätta närmare 45 mkr. Företaget har nu ca 35 årsanställda och verksamheten bedrivs även fortsättningsvis under namnet CMA.

Källa: CMA