Cision säljer koncernens tyska bolag till Infopaq
Cision har ingått ett avtal att sälja koncernens tyska bolag till det nordiska mediebevaknings- & analystjänstföretaget Infopaq. Transaktionen kommer att slutföras den 31 mars 2010. Cision kommer dessförinnan att avskilja och behålla bolagets tyska CisionPoint-kunder samt en säljstyrka som kommer att fortsätta att sälja denna lösning för Cision på den tyska marknaden.

Köpeskillingen uppgår till 2,85 miljoner EUR på kontant och skuldfri basis, som förfaller till betalning den 30 september 2012. Cision har även åtagit sig att ersätta den avyttrade enheten med 250 000 EUR för omstruktureringskostnader, samt att låna den 2 miljoner EUR. Lånet återbetalas i delbetalningar och skall vara reglerat per den 30 juni 2011.

Cisions tyska bolag hade intäkter om cirka 18 miljoner EUR under 2009 och ca 240 anställda per den 31 december 2009, där verksamheten till allra största delen varit fokuserad på transaktionsbaserade Monitor och Analyze-tjänster. För 2009 redovisade Cision Tyskland en rörelseförlust före omstrukturerings-kostnader om 1,6 miljoner EUR, inklusive vissa kostnadsallokeringar från Cisionkoncernen, och därutöver omstruktureringskostnader om 0,9 miljoner EUR.

Källa: Cision AB