Cision säljer av hela sin svenska och norska mediabevaknings- och omvärldsanalysverksamhet!
Cision AB meddelar idag att man säljer hela, sin tidigare kärnverksamhet, mediabevaknings- och omvärldsanalysverksamheten i Sverige och Norge till Infopaq. Det för många oväntade beskedet om avyttringen berör en verksamhet som totalt sysselsätter ca 300 personer och omsatte 240 miljoner kr under år 2008. Cisions egna kvarvarande verksamhet i norden mer än halveras därmed både i anställda och omsättning. Cisions egen verksamhet i Norden kommer endast att bestå av Plan och Connect-verksamheteten i Norden som sysslar med distribution av pressmeddelanden, samt Monitor- och Analyze-verksamhet i Finland och Litauen.

Cision och Infopaq har ingått ett samarbetsavtal om att erbjuda de nordiska kunderna ett komplett sortiment av tjänster för medieanalys och mediebevakning inom Monitor, Analyze, Plan och Connect. Dessutom har parterna ingått ett avtal om att erbjuda Cisions kunder utanför Sverige och Norge bevaknings- och analystjänster från dessa länder, samt att Infopaq får tillgång till Cisions internationella mediebevakning och analyskapacitet.

”Avyttringen är ett viktigt steg i den nödvändiga förändringen av vår nordiska verksamhet. Den kommer dels att bidra positivt till Cisions finansiella resultat och globala strategi, dels att stärka förutsättningarna för de avyttrade verksamheterna som en del av Infopaqs verksamhet. Jag bedömer även att våra kunder kommer att dra nytta av Cisions och Infopaqs kombinerade styrka, säger Hans Gieskes, VD och koncernchef för Cision.”

”Förvärvet kommer att ge Infopaq den storlek och de resurser som vi behöver för att stärka vår ställning som ledande inom bevaknings- och analystjänster i den nordiska regionen. Infopaq kommer att i samarbete med Cision kunna erbjuda kunderna ett komplett tjänsteutbud med unik regional räckvidd och innehåll, säger Jacob Meibom, koncernchef för Infopaq International.”

Källa: Cision AB