Cision i samarbete med #CommsChat – Europas största live konversation på Twitter för PR och media
Cision inleder samarbete med #CommsChat, Europas största live konversation på Twitter som en gång i veckan sammanför personer som är verksamma inom PR, marknad, journalistik och bloggvärlden för att diskutera aktuella ämnen inom branschen.

#CommsChat bildades i maj 2010 av mediekonsulterna Adam Vincenzini och Emily Cagle. #CommsChat är en chatt på Twitter, med bas i UK, som tar upp alla aspekter i kommunikation, inklusive PR, traditionella och sociala medier, journalistik, bloggar, marknadsföring och digitalt engagemang. Cisions närvaro syftar till att bidra till att stärka forumet genom att publicera white papers, anordna webinars, seminariediskussioner samt andra initiativ för att upptäcka vilken påverkan sociala- och nya medier har.

#CommsChat äger rum varje måndag 19.00. Runt 100 personer deltar i diskussionerna som presenteras av inbjudna gäster från olika branscher och från olika specialistområden. Genom att följa @CommsChat på Twitter och genom en särskild Facebook-grupp kan du hålla dig uppdaterad med de senaste #CommsChat nyheterna. (http://www.facebook.com/CommsChat) (eller via http://commschat.com/)

Källa: Cision