Cision bantar och stuvar om i koncernledningen
Cision meddelar idag att man den 1 januari 2009 kommer att genomföra ett antal organisationsförändringar. Cisions europeiska dotterbolag samordnas och bildar en ny division, kallad ”Cision Europa”, där Peter Granat har utnämnts till verkställande direktör. Ett antal supportfunktioner för koncernen kommer också att integreras i Cision Europa.

Cisions koncerngemensamma funktioner blir därmed färre och en ny koncernledning har utsetts, bestående av Cisions koncernchef, ekonomidirektör samt de verkställande direktörerna för Cision Europa och Cision Nordamerika. Den nya koncernledningen kommer även att stödjas av koncernens IT-direktör och HR-direktör. Cisions kommunikationsdirektör och direktören för Strategiska Projekt kommer att lämna företaget.

Källa: Cision AB (publ)