ciseek nu med Site map navigation tool
ciseek – The CI Resource Index, den engelskspråkiga sökmotorn för all världens Business Intelligence resurser och informationskällor har nu även en “site map navigation tool”. Det är en navigerbar karta över siten integrerad med den underliggande databasen, i form av en trädstruktur som kan expanderas/stängas efter behov. Kartan syns till vänster av bildskärmen och kan tas fram vid behov från första sidan. En röd ikon visar en klickbar länk medan en blå ikon är en katalog som kan öppnas/stängas. Detta gör att man kan få en översikt över alla kategorier och direkt gå till de resurser man är intresserad av. Som kuriosa kan sägas att det nya verktyget i The CI Resource Index redan har blivit populär för BI föreläsare och -utbildare när de skall presentera BI branschens olika segment/aktörer samt de olika informationskällor som finns. Att rekommendera är att du maximerar din browser/läsare för att utnyttja bildskärmen fullt ut när du använder denna typ av navigering.
Sources : ciseek – site map navigation tool