The CI Resource Index rekommenderas av engelska Bnet
Engelska Bnet, som är en ledande site i Storbritannien för “practical business management information”, gör med jämna mellanrum en översikt “Websites of the Week” över olika ämnen inom business/management-området för Bnets användare. Nu har man gjort en översikt av Competitive Intelligence där The CI Resource Index är utvald som en av de få resurser som Bnet rekommenderar. The CI Resource Index är den internationella sökmotorn och katalogen för business & competitive intelligence resurser.
Sources : Bnet