CI Radar omvärldsbevakar företag inom IT-säkerhet
Företaget Competitive Intelligence Radar, mera känd som “CI Radar”, har lanserat en ny programvara för omvärldsanalys / competitive intelligence som omfattar alla nyckelleverantörerna i Gartners Researchrapport, “Magic Quadrant for Secure Web Gateway, 2010”. Bevakningen sker via produkten ”CI Radar dashboard” och dagliga alerts via email.

CI Radar dashboard omfattar competitive intelligence-verktyg för att analysera aktiviteter och strategier hos företag som t.ex. Cisco, McAfee, Websense, Blue Coat Systems, Symantec, Trend Micro, Barracuda Networks, M86 Security, Zscaler, FaceTime Communications, SafeNet, Keeper Technologies, Computer Associates, Webroot Software, Cymphonix, Optenet och Clearswift. Informationen i Dashboard innehåller bl.a. Marknader, Chefer, Produktinformation, Market Research, Competitive Intelligence, Försäljning, Analytikerkommentarer, Marknadsföring och Social Media-närvaro mm.

Kunder som använder CI Radar Dashboard kan även lägga till andra konkurrenter och marknadssegment av intresse för dem. För mer information kontakta CI Radar.

Källa: CI Radar